سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
صفحه اصلي
ویرایشهای نرم افزار
فهرست منابع- اپك
تماس با ما
 

كتابشناسي ملي ايران از سال 1376 بصورت لوح فشرده تهيه و توليد مي گردد. لوح فشرده حاضر با رويكردي نوين و با امكانات جديد در اختيار كاربران محترم قرار گرفته است. شما مي توانيد از اطلاعات موجود در اين لوح فشرده با امكانات ويژه بهره برداري نموده و منابع اطلاعاتي مورد نياز خود را بازيابي و در صورت نياز به نرم افزار محلي خود انتقال دهيد. امكاناتي كه از ويرايش هفدهم به لوح فشرده افزوده شده است عبارتند از:

1. سرويس نمايش آنلاين براي فراداه ي منتخب از طريق اتصال به اپك

2. نمايش تگ فرمت يوني مارك فراداده ي منتخب

3. سرويس جستجودر متن فراداده منتخب

4. سرويس جستجوي متن فراداده منتخب در گوگل

5. سرويس « از ما بپرسيد » با كتابدار مرجع

6. سرويس « به ما بگوئيد » براي ارسال مشكلات فني نرم افزار

7. جستجو در مجموعه هاي ويژه كتابخانه (ايرانشناسي و كودكان)

8. هايپرلينك به وب سايت مرتبط با فراداده (دسترسي الكترونيكي)

لازم به ذكر است لوح فشرده حاضر مستقلا توسط كتابخانه ملي ايران تهيه شده است. البته شما مي توانيد علاوه بر استفاده از لوح فشرده اي كه در اختيار داريد از طريق نشاني اينترنتي زير موضوعات مورد نياز خود را جستجو نماييد:

http://opac.nlai.ir