سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
صفحه اصلي
ویرایشهای نرم افزار
فهرست منابع- اپك
تماس با ما

 فرم نظرخواهي از كاربران  نرم افزار كتابشناسي ملي ايران


 
در صورت درخواست اصلاح داده  در  نرم افزار كتابشناسي ملي ايران ، مي توانيد از فرم زير براي ارسال درخواست خود استفاده كنيد.
نام و نام خانوادگي  
شماره تماس  
پست الكترونيكي  
لطفا میزان رضایت خود از عملکرد نرم افزار را بیان نمایید :لطفا میزان رضایت خود از  داده ها را بیان نمایید :لطفا نظر خود از  قيمت فروش دي وي دي را بیان نمایید :


در صورت عدم رضایت، علت را مشخص نمایید :
   
لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در این محل درج نمایید : با سپاس از شما اداره کل فناوري و ارتباطات سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران